Siirry sisältöön

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä.

Liedon kunta toimii isäntäkuntana ympäristöterveydenhuollon alueelliselle yksikölle, johon myös Paimion kaupunki ja Sauvon kunta kuuluvat.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä hoitavat kunnaneläinlääkärit ja terveystarkastajat.

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat:

  • elintarvikevalvonta
  • talousvesien valvonta
  • asumisterveysasiat
  • eläinlääkintähuolto
  • kemikaalivalvonta
  • terveydensuojelu
  • tuoteturvallisuusvalvonta
  • tupakkalain mukainen valvonta

Ympäristöterveydenhuolto, Lieto