Siirry sisältöön

Terveyskeskussairaala

potilasvuode

Terveyskeskussairaalan perustehtävänä on antaa yksilöllistä akuuttihoitoa ja kuntoutusta Paimion ja Sauvon asukkaille silloin, kun tarvitaan sairaalahoitoa, mutta sairaus ei vaadi erikoissairaanhoitoa.

Lyhytaikaishoidon palveluihin kuuluu mm. erikoissairaanhoidosta siirtyvien potilaiden jatkohoito ja kuntoutus, ikä-ihmisten äkillisten sairauksien hoito, haavojen hoito, erilaisiin tutkimuksiin valmistaminen sekä potilaan kokonaistilanteen selvittely ja arviointi.

Terveyskeskussairaalassa hoidetaan myös pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevia potilaita silloin, kun hoitoa ei ole mahdollista järjestää muualla. Lisäksi terveyskeskussairaala tarjoaa viikonloppuisin avosairaalahoitoa.

 • Kanslia:

  (02) 4746303

  Potilastiedustelut kanslian numerosta päivittäin klo 13–18. 

  Potilastietoja annetaan niille, joille potilas on antanut tietojenluovutusluvan. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään kuka tiedustelee potilaan vointia hoitajilta ja välittää tiedon muille omaisille.

  Osastonhoitaja

  • Päivi Ström-Valo
  • puh: (02) 474 6362 (virka-aika)

  Osastonsihteeri/laskutus ja maksuasiat

  • Arja Mäntylä
  • puh: (02) 474 6361 (virka-aika)
  • Fax 010 752 0156

  Osastonlääkäri

  • Timo Tuomisto
  • Osastonlääkärille voi jättää soittopyynnön osastosihteerin tai hoitajien kautta.
 • Terveyskeskussairaalan tullaan hoitoon terveyskeskuslääkärin lähetteellä, päivystyksestä tai erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon ja kuntoutukseen.

  Terveyskeskussairaalassa on 25 hoitopaikkaa.

 • Avosairaala on terveyskeskuksen toimintamuoto, jossa asiakas saa terveyskeskussairaalatasoista hoitoa polikliinisesti terveyskeskuksen tiloissa. Terveyskeskussairaala hoitaa avosairaalan asiakkaita viikonloppuisin. Arkisin hoito järjestetään terveyskeskuksen vastaanoton puolella.

  Avosairaala on vaihtoehto vuodeosastolla tapahtuvalle hoidolle silloin, kun asiakkaan yleisvointi ei edellytä osastohoitoa ja hoito voidaan turvallisesti toteuttaa polikliinisesti. Hoito edellyttää asiakkaan selviytymistä päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, tai läheisen, tai tukipalvelujen avulla.

  Avosairaalassa hoidetaan:

  • Suonensisäiset antibioottihoidot
  • Suonensisäiset nesteytykset ja ravitsemukset
  • Verensiirrot
  • Haavojen hoidot

  Avosairaalaan tullaan lääkärin lähetteellä.

 • Terveyskeskussairaalassa toteutetaan potilaan kuntoutumista edistävää hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä. Hoitoa suunnittelevat ja toteuttavat useat eri terveydenhuollon ammattilaiset kuten lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja fysioterapeutti.

  Toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää potilaan omaa toimintakykyä sekä kotona selviytymistä yhteistyössä omaisten, läheisten ja esimerkiksi kotihoidon palveluiden kanssa.

 • Terveyskeskussairaalassa hoidamme kokonaisvaltaisesti myös parantumattomasti sairaita henkilöitä, joille parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole.

  Haluamme tarjota yksilöllistä ja laadukasta elämän loppuvaiheen hoitoa inhimillisiä arvoja kunnioittaen.

  Hoidossa huomioimme yksilöllisyyden ja henkilökohtaiset toiveet sekä mieltymykset. Ruokatoivomuksia saa esittää ja pyrimme niitä toteuttamaan.

  Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita osallistumaan hoitoon. Vierailla saa kellonajasta riippumatta ja myös yöpyminen on mahdollista. Lemmikkivieraat ovat tervetulleita vierailulle saattohoidon yhteydessä.

 • Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksut näet tästä linkistä.

  Asiakasmaksuissa on kalenteri-vuosittainen maksukatto.

  1.1.2022 alkaen maksukatto on 692€. Kun maksukatto täyttyy, asiakas saa ns.vapaakortin siitä hoitopaikasta, jossa maksukatto on tullut täyteen.

  Huomoithan, ettö maksukattoa tulee asiakkaan tai hänen omaisensa/läheisensä itse seurata ja tehdä aloite vapaakortin saamiseksi. 

  Kun maksukatto on täyttynyt:

  • Asiakas saa yllä luetellut maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta
  • Lyhytaikaisesta laitoshoidosta, tai -palvelusta, peritään ylläpitokorvauksena enintään 22,80€/hoitopäivä

  Palvelun käyttäjältä perittyjen maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon:

  • Maksut terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelusta
  • Maksut terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puhe- ja toimintaterapiasta sekä muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta.
  • Sairaalan poliklinikkamaksut
  • Suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut
  • Päiväkirurgiamaksut
  • Sarjahoitomaksut
  • Lyhytaikaisen laitoshoidon ja lyhytaikaisen laitospalvelun maksut
  • Päivä- ja yöhoitomaksut
  • Tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalan maksut
  • Toimeentulotuella maksetut asiakasmaksut

  Kertymisessä huomioidaan myös ala-ikäisten lasten maksut:

  • Alle 18-vuotiaiden lasten maksut siirretään sen vanhemman, tai muun huoltajan kortille, joka esittää maksukattojen yhdistämistä.
  • Kertymisessä huomioidaan myös lastensuojelulain nojalla sijoitettujen lasten maksut

  Kertymisessä ei oteta huomioon:

  • Palvelusetelin omavastuuosuutta
  • Maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esim. työtapaturmavakuutuksen perusteella

  Lisätietoja maksukatosta saat sosiaali- ja terveysministeriön sivulta tästä linkistä.

 • Vierailuaika:

  • Terveyskeskussairaalan vierailuaika on päivittäin klo 12-19.
  • Huomioithan, että hoitotoimien ajaksi saatamme joutua pyytämään sinua hetkeksi poistumaan potilashuoneesta.
  • Saattohoidossa olevan potilaan omaiset ja läheiset voivat vierailla muinakin aikoina. Tutustuthan tarkempiin ohjeisiin saattohoito-osiossa.

  Kulkuohjeet:

  • Virka-aikana kulku terveyskeskussairaalaan on mahdollista terveyskeskuksen pääovien kautta taka-oven lisäksi. Pääovista saapuessasi aulaan, näet vuodeosaston ovet  vasemmalla. Iltaisin ja viikonloppuisin terveyskeskussairaalaan kulku tapahtuu vain terveyskeskuksen takaovelta. Kulkuohjeet karttakuvassa näet tästä linkistä.

  Vierailulla huomioitavaa:

  • Terveyskeskussairaalaan ei voi tuoda kukkia niiden allergisoivan vaikutuksen vuoksi.
  • Vältäthän myös voimakkaiden hajusteiden käyttöä.

  Turvallisen vierailun ohjeet:

  • Tule vierailulle vain terveenä ja oireettomana.
  • Huolehdi käsihygieniasta sekä saapuessasi osastolle, että lähtiessäsi.
  • Käytä kasvomaskia koko vierailusi ajan. Jos sinulla ei ole omaa kasvomaskia, terveyskeskussairaala tarjoaa sinulle suojan.
  • Henkilökuntamme opastaa sinua mielellään käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä tarvittaessa.
  • Vältä turhaa liikkumista osaston yhteisissä tiloissa.

  Vierailukielto:

  • Jos osastolla on meneillään tartuntataudin aiheuttama epidemia tai tartuntojen selvitys, vierailuja osastolla voidaan joutua rajoittamaan tai tilapäisesti kieltämään kokonaan.

   

   

 • Terveyskeskussairaala ei vastaa potilaan omassa hallussa olevasta arvotavarasta tai välineistöstä.

  Osastolla ei ole mahdollisuutta potilaan omien vaatteiden pesuun.

  Osastolla on langaton verkko käytettävissä esim. omalle tietokoneelle ja omaa matkapuhelinta voi käyttää. Potilaille on käytössä tarvittaessa myös yksi maksuton potilaspuhelin.