Siirry sisältöön

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaalle tärkeiden arjen toimintojen mahdollistaminen ja osallistumisen vahvistaminen. Tavoitteena on löytää yhdessä ratkaisuja arkielämän haasteisiin kotona, päivähoidossa, koulussa ja työssä. Toimintaterapiassa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä arjessa esiin nousevat haasteet.

Paimion-Sauvon terveyskeskuksessa toimintaterapiapalvelut painottuvat lasten arviointi-, ohjaus- ja terapiakäynteihin.  Lasten toimintaterapiakäynnit ovat maksuttomia. Aikuisten toimintaterapiapalvelut toteutetaan terveyskeskuksen ostopalveluna.

 • Toimintaterapiatarpeen arvioon ohjaudutaan lastenneuvolan tai kouluterveydenhuollon lähetteellä. Vanhemmat voivat myös suoraan ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin. Toimintaterapiaan ohjautuvalla lapsella voi olla haasteita osallistua arkipäivän tilanteissa tai iänmukaisten taitojen oppimisessa esimerkiksi kädentaidoissa, kehonhallinnassa, hahmottamisen taidoissa, itsestä huolehtimisessa, leikkitaidoissa tai toiminnanohjaustaidoissa. Toimintaterapeutin tekemän arvioinnin avulla voidaan tunnistaa lapsen vahvuuksia sekä osallistumista ja suoriutumista rajoittavia tekijöitä. Arvioinnissa kartoitetaan lapsen osallistumista ja suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa sekä taitoja ja valmiuksia. Arvioinnin perusteella määritellään yhdessä vanhempien kanssa toimintaterapian tavoitteet sekä tarkoituksenmukaiset jatkotoimet. Kouluikäisten lasten ja nuorten toimintaterapiassa painottuu ohjauksellisuus. Toimintaterapiaa toteutetaan tarpeen mukaan vastaanotto-, koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä.

 • Toimintaterapeutti

  puh. (02) 474 6329

  Puhelinaika: ma-to klo 12-12.30

   

  Paimion terveyskeskus

  Terveyskeskuksentie 1

  21530 Paimio