Siirry sisältöön

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa sinua autetaan kehittämään toimintakykyäsi sekä arkielämässä tarvittavia valmiuksia ja taitoja. Toimintaterapiaa on tarjolla sekä lapsille että aikuisille. Lasten toimintaterapia on tarkoitettu lapselle, jolla on haasteita esim. motorisissa taidoissa, omatoimisuustaidoissa, leikkitaidoissa, hahmottamisessa tai aistitiedon käsittelyssä. Toimintaterapiassa arvioidaan lapsen kykyä toimia kotona, päiväkodissa tai koulussa. Arvioinnin pohjalta terapeutti antaa ohjausta ja neuvontaa tai suunnittelee terapiajakson. Aikuisten toimintaterapia on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut sairauden, vamman tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Toimintaterapialla tuetaan päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia valmiuksia ja taitoja etsimällä ratkaisuja arkielämän haasteisiin.

Toimintaterapiapalvelut painottuvat lasten arviointi-, ohjaus- ja terapiakäynteihin.  Lasten toimintaterapiakäynnit ovat maksuttomia. Aikuisten toimintaterapiapalvelut toteutetaan ostopalveluna.

  • Toimintaterapiatarpeen arvioon ohjaudutaan lastenneuvolan tai kouluterveydenhuollon lähetteellä. Vanhemmat voivat myös suoraan ottaa yhteyttä toimintaterapeuttiin. Toimintaterapiaan ohjautuvalla lapsella voi olla haasteita osallistua arkipäivän tilanteissa tai iänmukaisten taitojen oppimisessa esimerkiksi kädentaidoissa, kehonhallinnassa, hahmottamisen taidoissa, itsestä huolehtimisessa, leikkitaidoissa tai toiminnanohjaustaidoissa. Toimintaterapeutin tekemän arvioinnin avulla voidaan tunnistaa lapsen vahvuuksia sekä osallistumista ja suoriutumista rajoittavia tekijöitä. Arvioinnissa kartoitetaan lapsen osallistumista ja suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa sekä taitoja ja valmiuksia. Arvioinnin perusteella määritellään yhdessä vanhempien kanssa toimintaterapian tavoitteet sekä tarkoituksenmukaiset jatkotoimet. Kouluikäisten lasten ja nuorten toimintaterapiassa painottuu ohjauksellisuus. Toimintaterapiaa toteutetaan tarpeen mukaan vastaanotto-, koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä.

  • Toimintaterapeutti

    puh. (02) 474 6329

    Puhelinaika: ma-to klo 12-12.30