Siirry sisältöön

Tiedote vastaanottotoiminnan kehittämisestä Sauvossa

Olemme loppuvuoden aikana tehneet kehitystyötä hoitoon pääsyn ja hoidon jatkuvuuden parantamiseksi.

Keskeisenä osana kehitystyössä on ollut ns. ”Sauvon pilotti”, jossa olemme keskittäneet sauvolaisten hoitoa enemmän Sauvon terveyskeskukseen ja pyrkineet parantamaan myös lääkäriin pääsyä.

Pilotin vuoksi olemme toteuttaneet jaottelua asuinkunnan mukaan mahdollisimman kattavasti, mutta jaottelu ei suinkaan ole ehdoton. Lääkärinaika voidaan antaa sauvolaiselle myös Paimioon esimerkiksi päivystykseen tai mikäli kuntalaisella on jo hoitosuhde Paimion terveyskeskuksen ammattilaiseen tai mikäli se muusta syystä on perusteltua.

Kuten aiemmin olemme tiedottaneet, on kehitystyö odotetusti heikentänyt jonkin verran Paimion terveysaseman resursointia ja väliaikaisesti myös pidentänyt kiireettömien aikojen jonoa Sauvon terveyskeskuksessa. Toisaalta sauvolaisten asioita on nyt aiempaa paremmin pystytty hoitamaan Sauvon terveysasemalla, ja sauvolaisten asiointitarve Paimion päivystyksessä onkin puolittunut pilotin aikana.

Lääkäritilanne tulee oleellisesti paranemaan alkuvuoden 2023 aikana, ja odotamme merkittävää parantumista jonotusajoissa niin Paimion kuin Sauvonkin alueella kesään 2023 mennessä. Tiedotamme lisää pilotin edistymisestä ensi vuoden puolella.