Terveyskeskussairaala


Terveyskeskussairaalan perustehtävänä on antaa yksilöllistä akuuttihoitoa ja kuntoutusta Paimion ja Sauvon asukkaille silloin, kun tarvitaan sairaalahoitoa, mutta sairaus ei vaadi erikoissairaanhoitoa.

 

Lyhytaikaishoidon palveluihin kuuluu mm. erikoissairaanhoidosta siirtyvien potilaiden jatkohoito, vanhusten äkillisten sairauksien hoito, erilaisiin tutkimuksiin  valmistaminen, potilaan kokonaistilanteen selvittely ja arviointi.


Terveyskeskussairaalassa hoidetaan myös pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevia potilaita silloin, kun hoitoa ei ole mahdollista järjestää muualla.

 

Terveyskeskussairaalassa toteutetaan potilaan kuntoutumista edistävää hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä.Toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää potilaan omaa toimintakykyä sekä kotona selviytymistä yhteistyössä omaisten kanssa.

 

Terveyskeskussairaalaan tullessa suositellaan käytettävän omia hygienia- ja apuvälineitä sekä jalkineita.Yhteystiedot

Kanslia 

(02) 4746303

Potilastiedustelut

klo 13–18

Vierailuaika klo 12-19


Osastonhoitaja
Päivi Ström-Valo  

puh: (02) 474 6362 (virka-aika)

Osastonsihteeri

Arja Mäntylä

laskutus ja maksuasiat

puh: (02) 474 6361 (virka-aika)

 

Osaston lääkäri 
Timo Tuomisto

puh: (02) 474 6200 (vaihde)

 

Fax

010 752 0156