Erikoishammashoito


Paimion-Sauvon terveyskeskuksessa on oikomisen erikoishammaslääkäri. 

 

Muu tarvittava erikoishammaslääkärihoito ostetaan joko yksityisiltä erikoistuneilta sopimushammaslääkäreiltä tai TYKS:n Suusairauksien Klinikalta.

 

Erikoishammaslääkärihoitoon tarvitaan aina terveyskeskuksen hoitavan hammaslääkärin lähete.


Erikoissairaanhoito on  maksullista kaiken ikäisille erikoissairaanhoidon taksojen mukaan.