Hälsocentralen i Pemar-Sagu

Hälsocentralen i  Pemar-Sagu har två lokala hälsostationer, i Pemar och i Sagu.. Hälsostationerna använder telefonsystem för tidsbeställning, som svarar i telefonen vardagar kl. 8.00-16.00

Den egna hälsostationen är den vårdplats, som patienter i första hand ska kontakta då de insjuknar under vardagarna mån-fre kl. 8.00-16.00. Vårdbehovet och behovet av brådskande vård bedöms, då du tar kontakt med din hälsostation. I brådskande fall får du vård samma dag.

 

Första hjälpen och jouren

Nödcentralen och ambulansen 112

Ring alltid nödnumret i brådskande nödsituationer, t.ex. när det gäller ett sjukdomsanfall, medvetslöshet eller livsfara. Är du tveksam, om det är fråga om en nödsituation eller inte, är det alltid bättre att ringa och fråga. De jourhavande vid nödcentralen kan bedöma hurdan hjälp som behövs

 

Läkarjour vardagar kl. 8-16

Jourmottagningarna  i Pemar

Adress: Terveyskeskuksentie 1

telefonnummer för tidsbeställning (02) 474 6202

Läkarjour vardagar efter kl. 16, veckoslut och söckenhelger

Jourande läkare nås i Åboregionens samjour

Adress: Åucs T-sjukhuset
Keramikfabriksgatan 1, Åbo

Centraliserad telefonrådgivning tfn 02 313 8800
Anhöriga: tfn 02 313 8930
SMS-tjänster för hörselskadade: tfn 050 592 4740

 

Åboregionens samjour

 

Munhälsovårdens  jouröppet

Vardagar i Pemar munhälsovårdens tidsbeställning t. (02) 474 6210  kl 8.00 - 10.

 

Veckoslut och söckenhelger i Hammas-Pulssi, tidsbeställning (02) 2 777 000
Läkarstation Pulssi, plan 4
Humlegårdsgatan 9-11
20100 Åbo